Diverse tekster.

Her ligger en samling med diverse tekster jeg har skrevet.

Skole-oppgaver

Her er en liste over noen av oppgavene jeg har skrevet mens jeg har studert ved Høgskolen i Gjøvik. Alle tekster er på engelsk, bortsett fra hovedprosjektet.

  • Fuzz Testing of Web Applications [høst 2008] — artikkel basert på masteroppgaven. Godtatt til IEEE HotWeb 2008. Skrevet sammen med veileder, Einar Snekkenes.
  • Finding Weaknesses in Web Applications Through the Means of Fuzzing [vår 2008] — masteroppgave i informasjonssikkerhet. Beskriver en metode og et verktøy for (semi)automatisk generering av tilsynelatende tilfeldig test data for web applikasjoner. BIBSYS
  • How Different Surfaces Affect Gait Based Authentication [høst 2007] — term paper i faget «Autentisering.» Rapport fra et prosjekt som så på hvordan forskjellige underlag påvirker autentisering ved ganglag. Skrevet sammen med Kjetil Holien og Terje Risa.
  • Tool Testing for File Recovery [høst 2007] — term paper i faget «computer forensics.» Vi undersøkte en rekke verktøy for fil-gjenoppretting på en rekke filsystemer for å redde slettede filer, samt se hvor langt vi måtte gå for at verktøyene ikke skulle strekke til (det holdt å skrive over med null bytes.) Skrevet sammen med Kennet Fladby, Christopher Fullu og Lars Olav Gigstad.
  • ROC in Assessing IDS Quality [høst 2007] — term paper i faget «Intrusion Detection Systems.» En litteraturstudie rundt egnetheten av ROC-kurver (Receiver Operating Characteristics) for mål på systemer for inbruddsdeteksjon.
  • Digital Rights Management [vår 2007] — term paper i faget «network security.» Jonas Strømstad og jeg ser på fordeler og ulemper for utgivere og brukere av DRM-systemer. Vi ser også på noen DRM-systemer som er i bruk i dag, som CSS og Region Coding for DVDer, CopyControl for CDer, FairPlay og PlaysForSure og HDCP (High-definition Digital Content Protection).
  • Sandboxing of Dynamic Code [høst 2006] — term paper i faget «informasjonssikkerhet og sikkerhetsarkitektur.» Omhandler hvordan dynamiske språk lar folk evaluere kode fra en tredjepart som ikke har full tillit ved å benytte en såkalt «sandbox.»
  • SLUT Lab Usage Tracking [vår 2006] — hovedprosjekt for bachelor i informatikk ved Høgskolen i Gjøvik. Prosjekt for å overvåke bruken av datalabbene ved skolen.

Se også: