Shotgun-regler

Sektion 1: Grunnleggende regler

 1. § 1.1: For å kunne påberope seg «Shotgun», må personen uttale ordet «Shotgun», ingen variasjoner tillatt, sånn at vognføreren eller minst en av dine medpasasjerer hører det.
 2. § 1.2: «Shotgun» kan kun påberopes dersom alle passasjerene av kjøretøyet er utenfor og i umiddelbar nærhet av kjøretøyet.
 3. § 1.3: Det er strengt forbudt å rope «Shotgun» tidlig. «Shotgun» kan kun ropes på vei til kjøretøyet og gjelder kun for den kommende kjøreturen.
 4. § 1.4: Man må befinne seg utendørs for å kunne påberope seg «Shotgun».
  1. 1.4.1: Dersom du ønsker å bruke fottøy på turen må dette være på før du kan påberope deg «Shotgun».
  2. 1.4.2: Dersom du av en eller annen grunn skulle gå inn igjen i en bygning etter å ha påberopt deg «Shotgun», mister du «Shotgun»-privilegiet ditt og «Shotgun» er igjen mulig å påberopes, dog bare de resterende passasjerene, med mindre en god grunn ligger til vekt for å ha gått inn igjen i bygningen (som å hente noe for vognfører).
  3. 1.4.3: Man kan aldri rope «Shotgun» mens man er inne i kjøretøyet.
 5. § 1.5: Dåden må være fullbrakt. Om man går ut av bilen for å f.eks. kjøpe is, må alle ha kjøpt is, og følget må være på vei tilbake til bilen før «Shotgun» kan påberopes. Om isen skal konsumeres utenfor bilen kan ikke «Shotgun» påberopes før alle har spist opp, og følget er klare for å sette seg i inn.
 6. § 1.6: Vognføreren har vetorett i disputter og har retten til å suspendere og/eller fjerne «Shotgun»-privilegiene til en person.
 7. § 1.7: «Shotgun»-regelen skal ikke misbrukes. Dette blir opp til vognfører å avgjøre når inntreffer, men overdreven bruk av «Shotgun»-regelen er ikke oppfordret.

Sektion 2: Spesielle tilfeller, som overstyrer bestemmelsene i sektion 1

 1. § 2.1: Dersom den vanlige vognføreren av det aktuelle kjøretøyet er beruset eller av andre årsaker ute av stand til å utføre sine plikter som vognfører blir han eller hun automatisk tildelt «Shotgun», med mindre det er et faktisk behov for en person som kan håndtere en hagle.
 2. § 2.2: Dersom bilførerens for anledningen innleide prostituerte skal være med på turen får han eller hun automatisk «Shotgun».
 3. § 2.3: Dersom det bare er en av passasjerene som vet veien til destinasjonstedet og denne ikke er vognføreren, får personen automatisk «Shotgun».
 4. § 2.4: Dersom to (eller flere) av passasjerene skulle prestere å si «Shotgun» samtidig, oppfordres det til en kjapp omgang med «Stein – saks – papir». Alternative løsninger er også mulig, men det er «Stein – saks – papir» som er den foretrukne.